Аржентина на практика е в дефолт, потвърди президентът на страната

Президентът иска да спре доларизацията на икономиката. По традиция при икономическа криза най-богатите трупат долари, което още повече засилва икономическите трудности