Банка ДСК и Експресбанк с благотворителни събития в подкрепа на ParaKids