БАТ приветства САЩ за забраната на ароматните е-цигари