БВП на един зает се увеличава с 3% през третото тримесечие