Близо 290 км пътища са ремонтирани през 2019 г. със средства от ЕС