БТПП: 47% от компаниите ще увеличат заплащането на служителите през 2020 г.