Видеонаблюдение и в данъчните складове за алкохол и цигари