Германската държава се ангажира да обезщети клиентите на Томас Кук