Дават пчелини на социално слаби и трайно безработни във Видинско