Договаряне без предварително обявление по реда на чл.18, ал.1, т. 8 от ЗОП по ОП „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на офис „Перник” към ТД на НАП София”