Договаряне без предварително обявление по ОП 00530-2019-0084 „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административните сгради на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.