Договаряне без предварително обявление „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”