Държавни имоти ще се отдават под наем при пазарни условия