ЕК ще извърши задълбочена проверка на българската икономика