Изтеглиха над 13 тона некачествени горива от пазара