Икономист: 2020 г. ще е по-лоша за България, хората да се готвят за криза