Индия търси сътрудничество с България в медицината и космическите изследвания