Инж. Йордан Василев пред Dir.bg: Природният газ е алтернатива на по-замърсяващите горива

Усилията на “Топлофикация Плевен” са насочени към засилване на ролята на възобновяемите източници и подобряване на енергийната ефективност за намаляване на вредните емисии във въздуха