Кабинетът подхвана сивите обороти: 25 млрд. лева остават недекларирани