Кметството в Рио де Жанейро обяви процедура по несъстоятелност