Компании от България, Гърция, Румъния и Унгария подписаха нов меморандум за Вертикалния газов коридор