Корабоплаването предлага $5 млрд. за разработване на по-чисти технологии