Кредитите за частния сектор в еврозоната са забавили темп