Мексико приема искането на САЩ за стоманата, но постави условие