Ново свиване на индустриалната активност в еврозоната