Обществена поръчка „Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Велико Търново“