ООН: Свиването на средната класа ще превърне Източна Европа в Чили