ОПЕК+ се готви да увеличи съкращаването на петролния добив