Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

  
На 05.06.2020 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува на сайта си opic.bg одобрение за финансиране на проектно предложение на „ЕМ ВИ БАЛАНС” ЕООД по проект BG16RFOP002-2.073-0792 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, като общата стойност на проекта е 7189 лева, от които 6111 лева европейско и 1078 лева национално финансиране.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за увеличаване на потенциала  на „ЕМ ВИ БАЛАНС” ЕООД да продължи да функционира в настоящата усложнена икономическа обстановка и очаквания резултат е Дружеството успешно да преодолее негативните последствия от пандемията COVID-19.