Продължете към съдържанието
Начало » Оперативна програма – Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма – Иновации и конкурентоспособност

На 05.06.2020 Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува на сайта си opic.bg одобрение за финансиране на проектно предложение на „ЕМ ВИ БАЛАНС” ЕООД по проект BG16RFOP002-2.073-0792.

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, като общата стойност на проекта е 7189.30 лева, от които 6111.90 лева европейско и 1078.40 лева национално финансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за увеличаване на потенциала на „ЕМ ВИ БАЛАНС” ЕООД да продължи да функционира в настоящата усложнена икономическа обстановка. Oчаквания резултат е Дружеството успешно да преодолее негативните последствия от пандемията COVID-19.

Дата на стартиране на проекта – 23.06.2020

Дата на приключване на проекта – 29.09.2020

Резултати от изпълнението на проекта – постигната е целта на проекта и „ЕМ ВИ БАЛАНС” ЕООД продължава да функционира и след приключването на проекта, като успешно преодоля досегашните негативни последствия от пандемията COVID-19.

Прогнозите на ръководството на Дружеството в краткосрочен аспект са през 2021 година да бъдат постигнати приходи от продажби и финансов резултат в по-голям размер от постигнатите през 2020 година и в по-далечна перспектива дейността да бъде осъщестявана успешно и в следващите години.

Този сайт използва бисквитки, те са важни за работата му. Запознайте се с тях преди да използвате този сайт