Основателите на Гугъл се оттеглят от оперативното ръководство