От 1 юли 2020-а минималният размер на пенсията ще бъде 250 лева