Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за защита на потребителите