Повече от 2590 фермери са получили над 4,3 млн. лв. за Кампания 2019