Полша остава извън споразумението на ЕС за климата