Приеха бюджета на ДОО: какви ще са пенсиите и майчинските през 2020 г.