При работа на официален празник надницата може да достигне четворен размер