Публикуван е нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица