Работодатели и синдикати призовават спешно да се прекрати изкривяването на енергийния пазар

Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от “Ей и Ес – 3С Марица изток 1” и “Контур Глобал Марица изток 3” трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети