Решено: Минималната работна заплата става 610 лева