Ръст на преките чуждестранни инвестиции с близо милиард от началото на годината