Ръст на цените на петрола с 3%, следа американските атаки срещу Иран