Силен ръст на депозитите на домакинствата и на кредитите за тях