Сметната палата обяви какви одити ще прави през 2020 г.