Старт на новата платформа за търговия на природен газ