Стоки с висок риск за финансовите интереси на ЕС ще подлежат на засилен митнически контрол