Страните от ОПЕК се споразумяха допълнително да съкратят добива на петрол