Продължете към съдържанието
Начало » Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Извършваме текущо счетоводно отчитане на стопанските операции в икономическата дейност на всеки клиент посредтством програмен продукт «Бизнес Навигатор». Дейността ни включва още:
Изготвяне на Декларации и документи по ЗДДС, VIES Декларации, Декларации за интрастат оператори.
Изготвяне на Уведомления за сключените трудови договори по чл.62 и чл 123 от КТ и електронно подаване в НАП.
Изготвяне и подаване на декларации с данни за осигурените лица обр. 1, 3, 6 в НАП.
Изготвяне и подаване в НСИ на статистически отчети и справки.
Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на клиента. Начисляване на социални и здравни осигуровки.
Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на данъчното законодателство.

ПОДХОД И
СТРАТЕГИЯ

Предлагаме Ви качествени счетоводни услуги и индивидуален подход към Вашата дейност, делова етика и отговорно отношение към всеки отделен клиент. На Ваше разположение сме всеки ден от седмицата. Заедно ще предприемем правилната стратегия за Вашия бизнес, за да постигнем възможно най-добри резултати.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионализъм и квалификация в счетоводните услуги

За Вас ще работят само високо квалифицирани специалисти в областта на счетоводството и финансите. В ЕМ ВИ БАЛАНС ЕООД непрекъснато следим промените в нормативната уредба и се стараем винаги да сме „в крак“ с новите изисквания, свързани с данъци, осигуровки и др.

ЕКСПЕРТНО
МНЕНИЕ

Можете да се консултирате с нас относно казуси на тема счетоводство, данъчно облагане, регистриране на фирми и др. Предлагаме данъчно планиране и данъчна оптимизация в зависимост от спецификата на Вашия бизнес както и представителство пред данъчна администрация и държавните административни органи. На Ваше разположение сме за консултации по прилагане на НСФОМСП и МСФО. Получавате постоянна обратна връзка относно текущото финансово състояние на компанията Ви.

Този сайт използва бисквитки, те са важни за работата му. Запознайте се с тях преди да използвате този сайт