Съдът на ЕС: Авиокомпаниите носят отговорност, ако пътник пострада при полет