Съд във Франкфурт забрани дейността на Юбър в Германия