ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

Търг с тайно наддаване № 2/2019 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна на 13.12.2019г..

Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработка, се съхраняват в бидони в складове, находящи се в гр.Варна и гр.Русе. 

Огледи могат да бъдат извършвани от 04.12.2019 г. до 09.12.2019 г. (включително) от 09.30 ч. до 16.00 ч.